Namusa dayalı şiddetle mücadelede karşılaşılan zorluklar (Bölüm II):

- Geri Kalmış Bölgelerdeki Cinayetler:

Bazı durumlarda namus şiddeti mağdurları, mağdura daha az destek veren ya da failin cezalandırılma korkusu olmadan suç işlemesine olanak tanıyan yetersiz ve yozlaşmış polisin bulunduğu kendi ülkelerine dönmeleri için ikna edilmekte ya da kandırılmaktadır.

- Sessizlik:

Namusa dayalı şiddetin yasal olarak kovuşturulmasının önündeki en büyük engel sessizliktir. Sessiz kalma eğilimi çok az kişinin polise ve mahkemelere ihbarda bulunmasına neden olmaktadır. Bazen namusa dayalı şiddete ilişkin sessizlik, mağdurun kültüründe yaygındır ve bu da mağdur dışında herhangi birinin suç duyurusunda bulunmasını çok düşük bir ihtimal haline getirir.

- Profesyonel katiller:

Bazı toplumlarda, evden kaçan gençlerin izini süren ve onları evlerine geri getiren kurumlar vardır. Bu tür topluluklardaki insanların kolayca profesyonel bir katil tutmaları da mümkündür. Örneğin İngiltere'de her 8 namus cinayetinden 1'inin profesyonel bir tetikçi tarafından işlendiği tahmin edilmektedir. Eğer bir aile, bir aile üyesini öldürmesi için profesyonel bir katil tutuyorsa, kurban yüksek risk altında demektir.

- Reşit olmayan katiller:

Namus cinayetlerinin diğer cinayetler gibi cezalandırıldığı yerlerde, aileler genellikle daha genç yaştaki bir aile üyesini cinayeti işlemeye zorlamaktadır, çünkü daha genç yaşta öldürenler daha az ceza almaktadır. Bu suç iki tarafa karşı işlenir: cinayete zorlanan kişi ve kurbanın kendisi.

- STK'lar için destek eksikliği:

Namusa dayalı şiddet ve kadın sünneti ile mücadele konusunda uzmanlaşmış ve kadın haklarını savunan sivil toplum kuruluşları (STK'lar), özellikle kültürel hassasiyetler arasında köprü kurma ve namus cinayetleri konusunda farkındalık yaratma konusunda en etkili farkındalık ve yardım kaynaklarından biridir. Ancak, bu kuruluşlar genellikle bütçe yetersizlikleri ve sınırlı personelle karşı karşıya kalmakta ve hizmetlerini sunmakta zorlanabilmektedir

What is an honour killing?

An honour killing is a murder in the name of honour. If a brother murders his sister to restore family honour, it is an honour killing. According to activists, the most common reasons for honour killings are as the victim:

Questions about honour killings

  • refuses to cooperate in an arranged marriage.

  • wants to end the relationship.

  • was the victim of rape or sexual assault.

  • was accused of having a sexual relationship outside of marriage.

Human rights activists believe that 100,000 honour killings are carried out every year, most of which are not reported to the authorities and some are even deliberately covered up by the authorities themselves, for example because the perpetrators are good friends with local policemen, officials or politicians. Violence against girls and women remains a serious problem in Pakistan, India, Afghanistan, Iraq, Syria, Iran, Serbia and Turkey.

Posted in Namus cinayeti, yenilik.